Trong buổi tối Gala Dinner ngày 15/11/2023, Vinnotek đã chính thức trở thành thành viên của Hội Tự động hóa TPHCM (HAuA). Sự kiện này là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Vinnotek.

Trước đó, Vinnotek đã tham dự và trình bày về các ứng dụng của in 3D kim loại trong chương trình CafeTech được tổ chức bởi HAuA và triển lãm về Điều Khiển, Tự Động Hóa và Thiết Bị Công Nghiệp tại Việt Nam - Veca 2023.

Sau cái bắt tay giữa Vinnotek và HAuA, chắc chắn Vinnotek sẽ có thêm nhiều cơ hội để kết nối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp,… cùng là thành viên của HAuA để có thể mở ra nhiều hướng đi mới cho đôi bên trong tương lai.

 

article