Vinnotek hân hạnh thông báo về buổi webinar sắp tới của Materialise vào ngày 16/05/2024, tập trung vào các cải tiến mới nhất của phần mềm Magics dành cho người dùng in 3D nhựa và cả kim loại. 

Magics - Đơn giản hóa Phức tạp 

WEBINAR 

Magics Có Gì Mới? 

Thứ Năm, 16 Tháng 5, 2024 
21:00 - 22:00  

ĐĂNG KÝ NGAY: Webinar: What's New in Magics — 2024 | Materialise 

Những gì bạn có thể mong đợi: 

🔹 Giảm trọng lượng chi tiết bằng cách sử dụng các cấu trúc dạng lưới (lattice) với Mô-đun Lattice hoàn toàn mới của Magics. 

🔹 Kiểm soát tốt hơn các bản in SLS và MJF của bạn với các chức năng bổ sung trong 3D Nester. 

🔹 Giảm thiểu xử lý hậu kỳ trong sản xuất hàng loạt kim loại nhờ giá đỡ không tiếp xúc. 

🔹 Sử dụng Magics thoải mái hơn nhờ giao diện màn hình tối.