[𝐆𝐎 𝐍𝐎 𝐂𝐇𝐄𝐌𝐈𝐂𝐀𝐋] VINNOTEK MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO
 📢 Hội thảo trực tuyến “𝐆𝐨 𝐍𝐨 𝐂𝐡𝐞𝐦𝐢𝐜𝐚𝐥” chính thức bắt đầu nhận đơn đăng ký tham gia từ hôm nay!  🔔 Vào ngày 3 tháng 5 năm 2024, Vinnotek hân hạnh đồng hành cùng Materialise tổ chức buổi hội thảo trực tuyến đặc biệt về kỹ thuật in 3D trong ngành giày dép với chủ đề:...
Đọc tiếp
blog