METAL 3D PRINTING TECHNOLOGY: BENEFITS, APPLICATIONS, MATERIALS AND CURRENT POPULAR METAL 3D PRINTERS
1. What is Metal 3D Printing Technology? Additive manufacturing, also known as 3D printing, is a process that joins materials layer by layer to create objects, contrasting with traditional CNC subtractive methods. Metal 3D printing, or Selective Laser Melting (SLM), is an advanced manufacturing technology that combines the design flexibility of 3D printing with the superior mechanical...
Đọc tiếp
CÔNG NGHỆ IN 3D KIM LOẠI: LỢI ÍCH, ỨNG DỤNG, VẬT LIỆU VÀ CÁC DÒNG MÁY IN 3D KIM LOẠI PHỔ BIẾN HIỆN NAY
1. Công nghệ in 3D kim loại là gì? Sản xuất bồi đắp, còn được gọi là in 3D, là một quá trình liên kết các vật liệu từ lớp này đến lớp khác để tạo thành vật thể, trái ngược với phương pháp cắt gọt CNC.  In 3D kim loại, hay nấu chảy bằng Laser có...
Đọc tiếp
CURRENTLY POPULAR SLM METAL 3D PRINTER SERIES
In the era of Industry 4.0, metal 3D printing technology is becoming one of the pioneering trends, bringing major breakthroughs in many industries. Among them, Selective Laser Melting (SLM) technology stands out with its ability to create high-precision and durable metal products. The popular SLM printer lines shared here have demonstrated superior performance in applications ranging...
Đọc tiếp
CÁC DÒNG MÁY IN 3D KIM LOẠI SLM PHỔ BIẾN HIỆN NAY
Trong thời đại công nghiệp 4.0, công nghệ in 3D kim loại đang trở thành một trong những xu hướng tiên phong, mang lại những đột phá lớn trong nhiều ngành công nghiệp. Trong đó, công nghệ Selective Laser Melting (SLM) nổi bật với khả năng tạo ra các sản phẩm kim loại có độ...
Đọc tiếp
blog