TĂNG GẤP 4 LẦN HIỆU SUẤT BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT CHO TRỰC THĂNG VỚI CẤU TRÚC GYROID
Trong những năm gần đây, công nghệ in 3D, còn được gọi là sản xuất bồi đắp, đã cách mạng hóa lĩnh vực kỹ thuật tiên tiến. Công nghệ này cho phép tạo ra các hình dạng phức tạp mà trước đây không thể sản xuất được bằng các phương pháp truyền thống. Một ví...
Đọc tiếp
blog