CÔNG NGHỆ IN 3D KIM LOẠI: LỢI ÍCH, ỨNG DỤNG, VẬT LIỆU VÀ CÁC DÒNG MÁY IN 3D KIM LOẠI PHỔ BIẾN HIỆN NAY
1. Công nghệ in 3D kim loại là gì? Sản xuất bồi đắp, còn được gọi là in 3D, là một quá trình liên kết các vật liệu từ lớp này đến lớp khác để tạo thành vật thể, trái ngược với phương pháp cắt gọt CNC.  In 3D kim loại, hay nấu chảy bằng Laser có...
Đọc tiếp
D523 BOOST PRODUCTIVITY IN METAL REPAIR AND MANUFACTURING
Are you seeking an efficient solution to enhance your metal repair and machining productivity? Discover Titomic's D523 - a breakthrough technology that delivers rapid repair, flawless coatings, and optimal cost savings. TITOMIC Overview Titomic, an Australian-based company established in 2014, stands as a leading force in the additive manufacturing industry. Additive manufacturing, first commercially utilized in the...
Đọc tiếp
D523 TĂNG NĂNG SUẤT SỬA CHỮA VÀ GIA CÔNG KIM LOẠI
Bạn đang tìm kiếm giải pháp hiệu quả để nâng cao năng suất sửa chữa và gia công kim loại? Hãy khám phá máy D523 của Titomic - công nghệ đột phá mang đến khả năng sửa chữa nhanh chóng, tạo lớp phủ hoàn hảo và tiết kiệm chi phí tối ưu. Tổng quan TITOMIC Titomic là...
Đọc tiếp
blog